Visitatie NVvP positief afgerond!

NVvP erkenning verlengd

Afgelopen september heeft er binnen de praktijk een kwaliteitstoetsing plaatsgevonden. Deze vindt eens in de vijf jaar plaats en is een kwaliteitswaarborging voor de erkenning als NVvP parodontoloog. Tijdens de toetsing wordt (mee)gekeken bij de behandelingen en wordt de organisatie als geheel beoordeeld. Zowel de organisatie als de behandelaars zijn als zeer positief beoordeeld, waarna de verlengingen van de NVvP erkenningen in ontvangst mochten worden genomen!

Website Website