U kunt veilig naar onze praktijk komen!

Mondzorg is een zorgberoep, geen contactberoep. Mondzorg blijft open.

Gezien de strenge maatregelen welke het kabinet zal aankondigen zijn er veel onduidelijkheden over wat valt onder een contactberoep of niet. Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. U kunt dus gewoon veilig naar onze praktijk komen.

Voor meer informatie:
www.knmt.nl (https://www.knmt.nl/) of lees meer op Mondzorg is geen contactberoep (https://www.knmt.nl/nieuws/vws-bevestigt-mondzorg-is-zorg-geen-contactberoep)

corona corona